Λευκάδα Αδερφοποιημένες Πόλεις

Οι πόλεις με τις οποίες έχει αδερφοποιηθεί η Λευκάδα

Η Αδερφοποίηση των πόλεων είναι ένας ωραίος θεσμός που μπορεί να κάνει λαούς από διαφορετικές περιοχές να έρθουν πιο κοντά. Σε αυτό το πλαίσιο η Λευκάδα μετά από αποφάσεις των κατά καιρούς δημοτικών συμβουλίων της έχει αδερφοποιηθεί με τις παρακάτω πόλεις.

Λευκάδα Αδερφοποιημένες Πόλεις

Ακολουθούν το όνομα της πόλης, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η ημερομηνία της αδερφοποίησης και ο Δήμαρχος της Λευκάδας που την έκανε.

Eμαμπόvτα Σουηδίας Emmaboda 22/4-2-1985 18 Αυγούστου 1985 Σπύρος Μαργέλης

Στρανζίτσε Τσεχίας Straznice 27/9-2-1987 15 Ιουνίου 1988 Σπύρος Μαργέλης

Παραλίμνι Κύπρου 47/6-3-1989 20 Αυγούστου 1989 Σπύρος Μαργέλης

Σιντζούκου Ιαπωνίας Shinsuku 86/13-5-1985 12 Οκτωβρίου 1989 Σπύρος Μαργέλης

Ναχαρίγια Ισραήλ Naxarigia 19/20-1-1992 16 Αυγούστου 1992 Σπύρος Μαργέλης

Πλοέστι Ρουμανίας Ploesti 110/28-7-1997 28 Απριλίου 1998 Κώστας Σταματέλος

Λεκάτ Γαλλίας Leucate 232/4-12-2000 22 Σεπτεμβρίου 2001 Παναγιώτης Σκληρός

Περιοχή Primorskiy Δήμου Οδησσού Ουκρανίας 2/3-2-2010 4 Σεπτεμβρίου 2010 Βασίλειος Φέτσης

ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΔΕΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ